s

Namibia

6970 - DIOPTASE & CALCITE

$ 1,600.00

Namibia

6970 - DIOPTASE & CALCITE

$ 1,600.00

Tsumeb, Namibia

Specimen Size:  2.25" W x 1.5" H x 1" D