s

Namibia

7165 - AZURITE

$ 2,850.00

Namibia

7165 - AZURITE

$ 2,850.00

Tsumeb Mine
Tsumeb, Namibia

Specimen Size:  2.25" W x 1.5" H x 0.75" D