s

Namibia

7196 - DESCLOIZITE

$ 1,400.00 $ 700.00

Namibia

7196 - DESCLOIZITE

$ 1,400.00 $ 700.00

Berg Aukas Mine
Grootfontein, Namibia

Specimen Size:  2" W x 2.75" H x 1.5" D

Original Price = $1,400.00  (50% off)
Sale Price = $700.00