s

Namibia

7653 - CALCITE

$ 6,500.00

Namibia

7653 - CALCITE

$ 6,500.00

Tsumeb, Namibia

Specimen Size:  9.75" W x 7.75" H x 5" D