s

Bulgaria

7785 - GALENA & QUARTZ

$ 1,500.00

7785 - GALENA & QUARTZ
7785 - GALENA & QUARTZ

Bulgaria

7785 - GALENA & QUARTZ

$ 1,500.00

Madan Ore Field, Rhodope Mountains
Smolyan Oblast, Bulgaria

Specimen Size:  5.5" W x 2.5" H x 2.5" D