s

China

7852 - FLUORITE

$ 2,750.00

China

7852 - FLUORITE

$ 2,750.00

De'an Fluorite Mine, Wushan
Jiujiang Prefecture, Jiangxi Province, China

Specimen Size:  6.75" W x 7" H x 4.5" D