s

China

7890 - FLUORITE

$ 5,000.00

China

7890 - FLUORITE

$ 5,000.00

De'an Fluorite Mine, Wushan, De'an Co.
Jiujiang Pref., Jiangxi Prov., China

Specimen Size:  12" W x 9" H x 4.5" D